:: S&T대우 노동조합 ::
동영상 서브타이틀

정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
출근 선전전....
후복부장
h:1008
2010-04-20 16:57
아침 선전전....
후복부장
h:980
2010-04-21 08:28
정당한 출근 선전전......
후복부장
h:962
2010-04-21 13:13
상견례....
후복부장
h:980
2010-04-21 15:37
주조 ......
후복부장
h:1231
2010-04-21 17:07
지회 보충교섭 5차....
후복부장
h:954
2010-05-13 09:06
지회 보충교섭 6차....
후복부장
h:887
2010-05-18 15:41
지회 보충교섭 7차.......
후복부장
h:865
2010-05-20 16:45
7차 지부 집단교섭 (1부)
후복부장
h:805
2010-05-24 10:29
7차 지부 집단교섭 (2부)
후복부장
h:877
2010-05-24 10:36
7차 지부 집단교섭 (3부)
후복부장
h:1018
2010-05-24 10:41
* 타임오프 원천무효(1부)
후복부장
h:837
2010-06-08 13:31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ