:: S&T대우 노동조합 ::
동영상 서브타이틀

정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
* 7월21일 구미 KEC지원투쟁(4부)
후복부장
h:699
2010-07-27 11:41
* 7월21일 구미 KEC지원투쟁(3부)
후복부장
h:671
2010-07-27 11:39
* 7월21일 구미 KEC지원투쟁(2부)
후복부장
h:631
2010-07-27 11:36
* 7월21일 구미 KEC지원투쟁(1부)
후복부장
h:682
2010-07-27 11:34
* 7월15일 교섭 보고대회 (2부)
후복부장
h:742
2010-07-21 10:44
* 7월15일 교섭 보고대회 (1부)
후복부장
h:637
2010-07-21 10:41
* 7월9일 노동청 집회 (4부)
후복부장
h:713
2010-07-13 11:20
* 7월9일 노동청 집회 (3부)
후복부장
h:600
2010-07-13 11:16
* 7월9일 노동청 집회 (2부)
후복부장
h:543
2010-07-13 11:14
* 7월9일 노동청 집회 (1부)
후복부장
h:744
2010-07-13 11:12
* 7월8일 교섭보고대회.........
후복부장
h:732
2010-07-09 17:51
* 7월7일 동부지청 항의집회 (2부)
후복부장
h:697
2010-07-08 14:49
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
      
Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by DQ