:: S&T대우 노동조합 ::
동영상 서브타이틀

정렬방법: 등록순 | 날짜순 | 조회순 | 추천순
* 타임오프 원천무효(4부)
후복부장
h:696
2010-06-08 13:37
* 타임오프 원천무효(3부)
후복부장
h:635
2010-06-08 13:35
* 타임오프 원천무효(2부)
후복부장
h:653
2010-06-08 13:33
* 타임오프 원천무효(1부)
후복부장
h:837
2010-06-08 13:31
7차 지부 집단교섭 (3부)
후복부장
h:1018
2010-05-24 10:41
7차 지부 집단교섭 (2부)
후복부장
h:877
2010-05-24 10:36
7차 지부 집단교섭 (1부)
후복부장
h:805
2010-05-24 10:29
지회 보충교섭 7차.......
후복부장
h:865
2010-05-20 16:45
지회 보충교섭 6차....
후복부장
h:887
2010-05-18 15:41
지회 보충교섭 5차....
후복부장
h:954
2010-05-13 09:06
주조 ......
후복부장
h:1231
2010-04-21 17:07
상견례....
후복부장
h:980
2010-04-21 15:37
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
      
Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by DQ